Obchodní podmínky

1.       Úvodní ustanovení

Těmito obchodními podmínkami se upřesňuje vztah mezi Terezou Blažkovou, Pražského 662/38, 152 00 Praha 5, IČO: 09955038, jako prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.bellou.cz, a zákazníkem, který s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu. 


2.       Uzavření kupní smlouvy

2.1         Kupní smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce na dálku prostřednictvím internetového obchodu či zákaznické linky. 

2.2         Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. 

2.3       V případě kupní smlouvy uzavírané na dálku představuje objednávka učiněná jejím odesláním v internetovém obchodě nebo prostřednictvím zákaznické linky návrh na uzavření kupní smlouvy. Objednávka je platná po dobu 7 dní a její obdržení potvrdí prodávající e-mailem. Kupní smlouva je pak uzavřena přijetím návrhu ze strany prodávajícího ve formě odeslání objednaného zboží. 

2.4       Faktura bude zákazníkovi vystavena na základě přijetí platby za zboží, a to odesláním na přiloženou e-mailovou adresu.


3.       Odstoupení bez udání důvodu

3.1         Spotřebitel je ze zákona oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené přes internet nebo telefonicky bez udání důvodu do 14 dnů od doručení zboží. 

3.2       Chce-li zákazník využít tohoto práva, je nezbytné prodávajícímu v uvedené lhůtě oznámit svoje rozhodnutí odstoupit od smlouvy. K tomu využijte vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je možné nalézt zde.

3.3     Pokud zákazník odstupuje od smlouvy, vrátí prodávající kupní cenu zboží. V případě odstoupení do 14 dnů od doručení zboží má zákazník nárok i na náhradu nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Uvedené peněžní prostředky prodávající vrátí bezodkladně, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení. S platbou však je možné v souladu se zákonem počkat, dokud zboží není vráceno prodávajícímu. K platbě bude užit stejný platební prostředek jako při placení kupní ceny zákazníkem, nedohodnou-li se strany jinak.

3.4     Zboží je potřebné bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení, zaslat na adresu Bellou, Kosmonautů 4151, 430 01 Chomutov. Náklady spojené s vrácením zboží hradí v tomto případě zákazník.

3.5       Prodávající si dovoluje upozornit, že zákazník podle zákona odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Dále, že zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy u zboží vyrobeného podle speciálních požadavků nebo zboží přizpůsobeného osobním potřebám a u zboží, které bylo vyňato z uzavřeného obalu, a které není možné vrátit z hygienických důvodů (např. zboží, které přichází do přímého styku s pokožkou). Dále prodávající upozorňuje, že není možné odstoupit od smlouvy o službě dárkového nebo ekologického balení, jakmile je zboží již zabaleno a služba tím pádem poskytnuta (k poskytnutí služby dárkového či ekologického balení přistupuje prodávající bezodkladně po učinění objednávky, zvolí-li si zákazník v objednávce tuto službu).

 

4.       Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění potřebných údajů uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká potvrzením přijetí objednávky. Za potvrzení se považuje potvrzení e-mailem, které je realizováno ze strany Prodávajícího po předchozím odeslání elektronické objednávky. Zákazník bere na vědomí, že v případě nevyzvednutí/nepřevzetí zásilky má prodávající nárok na úhradu vynaložených nákladů prokazatelně spojených s nevyzvednutým/nepřevzatým balíkem, tj. poštovné a balné. Tento nárok vzniká i v případě, že zákazník dosáhne dopravy zdarma při nákupu nad 3000 Kč. Zákazník se potvrzením objednávky zavazuje k úhradě zboží.
 
5.       Slevy a zvýhodněné nabídky
 

5.1. Upozorňujeme, že slevové nabídky nejsou kumulovatelné a nelze je uplatnit na již zvýhodněné položky. Zvýhodněné zboží je označeno příslušným označením nebo cenovou značkou.

5.2. V případě, že zákazník uplatňuje slevu na objednávku obsahující zvýhodněné zboží, bude sleva automaticky upravena na maximální možný standardní diskont.

5.3. Společnost Bellou si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit slevové nabídky a akce bez předchozího upozornění.


6.       Reklamace

6.1         Má-li zboží při dodání vadu, prodávající se může se zákazníkem domluvit na kompenzaci ve formě poukázky, či slevy na zboží. Dále je zákazník oprávněn požadovat odstranění vady prostřednictvím náhradního dodání nebo opravy. V případě, že by takové odstranění vady bylo pro prodávajícího nemožné nebo nepřiměřené, je zákazník oprávněn požadovat slevu z kupní ceny, a pokud jde zároveň o významnou vadu, může i odstoupit od kupní smlouvy. Tato práva má zákazník i v případě, že se uvedená vada projeví později.

  • Některé nabízené tkaniny nejsou opatřeny UV stabilizátory. Stálobarevnost materiálu závisí na podmínkách v jakých je výrobek používán, na intenzitě slunečního záření a vlhkosti vzduchu. Změna barvy takové tkaniny není důvodem k reklamaci. 
  • Změna barvy způsobené propocením výrobku není důvodem k reklamaci.
  • Přirozená vlastnost některých námi použitých materiálů (především přírodního složení), jako je tvorba žmolků, není důvodem k reklamaci.

6.2       Za vady na zboží odpovídá prodávající, projeví-li se po dobu dvou let od dodání zboží.

6.3     Za vadné se považuje zejména zboží, které nemá obvyklé či prezentované vlastnosti, neslouží svému účelu, neodpovídá požadavkům právních předpisů či nebylo dodáno ve sjednaném množství. Prodávající upozorňuje, že zvýšenou citlivost či případ alergické reakce na dodané zboží nelze samu o sobě považovat za vadu zboží. Stejně tak za vadu zboží nelze považovat nedostatky v dárcích a jiném bezúplatném plnění, které poskytuje prodávající nad rámec Vaší objednávky. Obrázky zboží v internetovém obchodě mají ilustrativní charakter a nepředstavují závazné zobrazení vlastností zboží.

6.4     Veškeré dotazy ohledně reklamace je možné zaslat na e-mail tereza@bellou.cz nebo kontaktovat prodávajícího telefonicky na tel. čísle 721 775 666. Reklamované zboží je potřebné zaslat na adresu Bellou, Kosmonautů 4151, 430 01 Chomutov společně s vyplněným reklamačním formulářem, který je možné nalézt zde. V případě vyplňení formuláře bez pomoci personálu, je potřeba uvést vadu zboží nebo jak se vada projevuje, případně požadavek na způsob vyřízení.

6.5       O průběhu reklamace, zejména o jejím přijetí, vyřízení či zamítnutí bude prodávající zákazníka informovat prostřednictvím e-mailových nebo textových zpráv, či telefonicky. 

6.6.     O reklamaci rozhodne prodávající bezodkladně. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady nebude trvat déle než 30 dní. V opačném případě je zákazník oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Pro dodržení uvedené lhůty je nezbytné, aby zákazník poskytl potřebnou součinnost.

6.7    Náklady spojené s vrácením zboží hradí v případě oprávněné reklamace prodávající.


7.       Způsob platby a dodání

7.1      Způsob platby a dodání je možné zvolit z nabízených možností. Před odesláním objednávky bude zákazník na zvolený způsob platby a dodání a na náklady s nimi spojené vždy upozorněn.

7.2       Aktuálně nabízené způsoby plateb a dodání společně s jejich cenami je možné nalézt zde.

7.3      Uvedené dodací lhůty jsou pouze informativního charakteru a vycházejí z předpokládaných dodacích lhůt dopravců.

7.4      Prodávající si vyhrazuje právo poskytnout dodání zboží ve vybraných případech zdarma.

7.5      Doba odeslání v případě platby na dobírku je do 3 pracovních dnů. U platby převodem, je to do 3 pracovních dnů od přijetí platby.

7.6      Doba dodání zboží závisí na dopravci. Zpravidla bývá do 3 pracovních dnů.


8.       Další informace

8.1         Prodávající zákazníkům poskytuje různé slevy a dárkové či jiné poukázky. Jejich užití se řídí pravidly, o kterých zákazníka v každém jednotlivém případě prodejce informuje. Není-li stanoveno jinak, lze každou slevu či dárkovou poukázku užít pouze jednorázově a na jeden nákup lze užít jen jednu poukázku téhož druhu. V případě, že je hodnota dárkové poukázky vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na novou poukázku nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.

8.2       V souvislosti s provedeným nákupem může být zákazníkovi zaslán třetí stranou hodnotící dotazník. Zákazník se tak může podělit o své zkušenosti s nákupem a zbožím s ostatními. 

8.3       Při zvolení platby převodem a neuhrazení do 21 dnů od vytvoření objednávky, ji prodávající stornuje, aby se tak zboží neblokovalo a mohlo odeslat jinému zákazníkovi.


9.       Obecné informace

9.1         Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

9.2.       Subjektem mimosoudního řízení v případě sporu, případně subjektem k vyřizování stížností zákazníků, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz, zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se zákazník může obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách České obchodní inspekce. Dále je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.

9.3     Smlouva je uzavírána v českém jazyce a řídí se právním řádem České republiky. Místem plnění je Praha 5. 

9.4     Všechny ceny výrobků a služeb jsou uvedeny s DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. V případě, že se DPH do uzavření kupní smlouvy, popř. do odeslání zboží změní, je zákazník s přihlédnutím k jím zvoleném druhu platby povinen uhradit nedoplatek kupní ceny, popř. prodávající neprodleně zašle zákazníkovi e-mailem zprávu s výzvou o sdělení, kam je možné uhradit zákazníkovi přeplatek kupní ceny.

9.5      Odesláním objednávky souhlasíte se zasláním daňového dokladu v elektronické podobě. Daňový doklad zašleme elektronicky v emailu o expedici zakázky. Pokud si však přejete zaslat daňový doklad i v listinné podobě, napište nám zprávu a daňový doklad Vám zašleme společně se zbožím. 

9.6.      Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

9.7.      Obchodní podmínky si můžete stáhnout zde.

                       

Košík neobsahuje žádné položky zboží